Kaitsevšelased

Kaitseväelasele tagatakse taastusravi Seli Tervisekeskuses vastavalt vajadusele.

Ajateenijate taastusravi kestus Seli Tervisekeskuses kooskõlastatakse kaitseväe struktuuriüksuse arsti ja Seli Tervisekeskuse direktori poolt.