Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
 

Webbyt Üldsätted
Webbyt
Webbyt Põhimäärus
Webbyt
Webbyt Patsiendiinfo
Webbyt
Webbyt Kaitseväelased
Webbyt
Webbyt Teabenõude esitamineTeabenõude esitamine

Webbyt
Sitemap Avaleht   Print Prindi
Webbyt
 

Teabenõue

Teabenõudega saab asutuselt nõuda konkreetset dokumenti.

Teabenõue ei ole:

  • selgituste saamiseks
  • taotluste esitamiseks
  • seisukohtade avaldamiseks
  • kaebuse või vaide esitamiseks

Kui taotletakse teavet, milles on taotleja või kolmandate isikute juurdepääsupiiranguga isikuandmed, peab teabevaldaja teabenõudja isiku tuvastama. 

Selleks palume saata allkirjastatud teabenõue  aadressile Seli Tervisekeskus, Seli küla, Rapla vald, 79604 Rapla maakond või digitaalselt allkirjastatud nõue info@selitervisekeskus.ee

Teabenõudes peab esitama järgmised andmed:

  1. teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
  2. asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
  3. teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
  4. taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
  5. valida tagaside kanal, mille kaudu teabenõudele vastame (e-postiga või elukoha aadressile).

Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul, arvates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Juhul, kui Seli Tervisekeskusel on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib teabenõude täitmise tähtaeg pikeneda kuni 15 päevani.

 

 

 

 

 
Web2